BIP Uzdrowiska Kłodzkie S.A.

UZDROWISKA KŁODZKIE S.A. - GRUPA PGU 

z siedzibą w POLANICY-ZDROJU

ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój

tel. +48 74 868 15 13; +48 74 868 02 42

fax +48 74 868 10 51

zarzad@uzdrowiska-klodzkie.pl

www.uzdrowiska-klodzkie.pl

 

Rachunek  bankowy:

ING BANK ŚLĄSKI

1. SPRZEDAŻ WODY MINERALNEJ ORAZ OPAKOWANIA I MATERIAŁY PRODUKCYJNE

nr 52 1050 1575 1000 0024 1485 8429

2. LECZNICTWO, SPRZEDAŻ POBYTÓW, ODBIORCY INSTYTUCJONALNI, NFZ, ZUS, KGHM

nr 50 1050 1575 1000 0090 3064 0354

3. LECZNICTWO – SPRZEDAŻ ZAGRANICZNA w EUR

nr 28 1050 1575 1000 0090 3064 0362

 

REGON 000288337 

NIP 883-00-01-702         

 

Zarejestrowana: 

w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej

we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000110987 

Kapitał zakładowy i wpłacony: 46.300.000 PLN

 

 

 

www.zuk-sa.pl            www.bip.zuk-sa.pl       strony archiwalne

Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz